Saz

Aargau Alevi Kültür Merkezi'nde Saz Kursu verilmektedir. Günler:

Salı:                19.00 - 20.30
Çarsamba:      19.00 - 20.30
Pazar:             14.00 - 15.30 ve 16.00 - 17.30

Saz Kursu Egitmenlerimiz:    Servet Albayrak ve Savaş Arslan


SAZ
Türk Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir çalgı türüdür. Yörelere ve boyutlarına göre değişik isimlerle tanınır: Kopuz, Cura, Saz, Çöğür, Dombra, Ikitelli, Tanbura v.b.
Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir.
Bağlama ailesi:
Bağlama, kullanım amaçlarına göre farklı tür ve boylarda çalınmaktadır. Günümüzde genellikle aşağıdaki türlerle tanınır.
Cura (en küçük boy)
Çöğür (kısa kol bağlama)
Tanbura (uzun kol bağlama)
Divan sazı (büyük boy bağlama)
Meydan sazı (en büyük boy bağlama)
Elektro bağlama (gitar manyetikleri ile donatılmış bağlama)
 
ALEVİLİKTE ZAKIRIN, SAZIN VE DEYİŞLERİN ÖNEMİ NEDİR?
Alevi ibadetinde, gerekse sosyal yaşamında büyük yer ve önem taşır. 12 hizmetten biri zakir‘e aittir, yani zakirsiz Alevi ibadeti yapılmaz. Makam olarak pirden sonra gelsede, 12 Hizmetin en ağır yükünü taşır. Zakir sazıyla bestelerini yapar, çalar, çağırır. Alevi ibadetinin vazgeçilmez parçası semah, bu saz zakir bütünleşmesi içerisinde dönülür. Alevi deyişleri geçmiş tarihleri, Alevi düşünce ve öğretisini, günlük yaşamı, dünyasal ilişkileri konu alır. Deyişler aynı zamanda Alevilerin gülbenklerini oluştururlar. Yine aynı deyişlerle tanrı ile ilişkiler kurulur.